ปลายี่สกในเส้นพู่กัน

posted on 01 Dec 2012 00:23 by horsupawut directory Lifestyle, Asian, Knowledge
     ภาพวาดพู่กันจีน ปลายี่สก ปลาประจำแม่น้ำแม่กลอง และเป็นปลาที่ขึ้นชื่อของแม่กลองมาแต่อดีต อักษรที่เขียนนั้นลองเลียนแบบวิถีการเขียนอักษรจีน แต่ตัวอักษรเป็นอักษรไทย เป็นคำเขียนว่า "ย่านยี่สกปลาดี"
 

Comment

Comment:

Tweet