เดือนตุลาปีนี้ น้ำท่วมหนักมาก แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ราชการ เอกชน และอาสาสมัครมากมาย ความ่ชวยเหลือนี้ไม่ได้ช่วยเหลือแค่มนุษย์ และสิ่งมีชิวตอื่นๆเท่านั้น แต่ยังไกลไปถึงมรดกตกทอดของมนุษย์อีกด้วย
          ในวันที่ 10-13 ตุลา 2554 ผมได้ไปช่วยขนย้ายหนังสือหอสมุดปรีีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ที่มีตำราไม่ต่ำกว่า 4 แสนเล่ม วันแรกที่ไปขนย้ายก็เริ่มย้ายจากชั้นล่างสุดคือ ชั้น U3
           ชั้น U3 นี้เป็นที่เก็บสำคัญของตำราต่างประเทศ และวิทยานิพนธ์ทั้งหลาย ดังนั้นจึงเริ่มเก็บดอกผลแห่งความรู้ที่งอกเงยจากอดีตเหล่านี้เสียก่อน การจัดเรียงเก็บตอนนั้นใช้เพียงระบบง่ายๆไม่ซับซ้อนคือ เขียนแถวชั้นหนังสือจากนั้นก็เขียนลำดับชุด เช่นเขียนว่า วท15/1 วท.15/2 .....เช่นนี้ไปเรื่อย
          เมื่อเขียนเสร็จ ก็นำกองหนังสือนั้นนำเชือกมามัดรวมกันโดยแปะลำดับชั้นไว้ข้างหน้าเป็น มัดกองหนังสือวท15/1... กองหนังสือ วท.15/2.. เมือมัดเสร็จจึงนำไปใส่รถเข็นเพื่อขนย้ายไปไว้อาคารชั้นบน
          ในวันต่อๆมาก็เริ่มตั้งแถวยาวเพื่อโฟล์หนังสือขึ้นตึกข้างบน บ้างต้องขนหนังสือใส่หิ้งเคลื่อนที่ขึ้นลิฟต์วันละเกือบร้อยรอบ
           เมื่อจบงานจึงตัดต่อเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวในเวลานั้น และจะเขียนถึงวันขนย้ายอย่างละเอียดหากมีโอกาสเหมาะสม 
 
 
หรือเข้าชมได้ที่http://www.youtube.com/watch?v=N7NKtmbWxKw&feature=feedu

Comment

Comment:

Tweet