ฝ่ามือทรายเหล็กซูเฮยหู่(铁沙掌苏黑虎)

วัดเส้าหลินเขาซ่งซานสายเสือดำเส้าหลิน  สมัยเต้ากวง มีหลวงจีนเส้าหลินนาม เจาเต๋อไต้ซือ ..
ทุกๆปีจะภิกขาจารมากวางตุ้งอยู่เป็นเวลาหลายปี และได้พบกับซูเฮยหู่แห่งหมู่บ้าน
ซูเฮยหู่เรียนมวยมาแต่เด็กๆ หลังจากเห็นมวยเส้าหลินของหลวงจีน
ก็ตัดสินใจเดินทางไปกับหลวงจีนขึ้นวัดเส้าหลินเขาซ่งซาน
เมื่อแรกมาเส้าหลิน หลวงจีนไม่ได้สอนวิชาอะไรให้ซูเฮยหู่ เพียงแต่ทุกวันกำชับให้เขาออกแรงเหวี่ยงกุญแจหิน ดีดลูกหิน
วางเสาไม้ อันเป็นพื้นฐานที่สุดของการฝึกฝน
แท้จริงหลวงจีนมีเจตนาแอบแฝง ท่านตั้งใจให้ซูเฮยหู่ฝึกจนมือสองข้างแข็งปานเหล็ก
มีพื้นฐานแข็งพอจะฝึกวิชาชนิดนี้ ซูเฮยหู่ใช้เวลา ๓ ปี ฝึกฝนพื้นฐานไม่เคยขาด จนถึงวันหนึ่ง หลวงจีนเห็นว่าถึงเวลาถ่ายทอดวิชาแล้ว
มวยพยัคฆ์ดำสิบรูป มวยแปดเซียนเมา ดาบพยัคฆ์ดำ พลองวัชระ สอนอยู่ ๖ ปี ซูเฮยหู่จึงสำเร็จิวชาลงจากเขา ตอนนั้นอายุ ๒๔ ปี
ความโดดเด่นในมวยเส้รหลินของเขาได้มาถึงมาตุภูมิหมูบ้านซุ่นเต๋อ สอนให้กับคนที่สนใจในหมู่บ้าน เพียงแต่ซูเฮยหู่สอนวิทยายุทธ์
อยู่แค่ในหมู่บ้านรู้สึกไม่พบศิษย์ต้องตา จึงเดินทางเข้ามาเผยแพร่เมืองกวางตุ้ง จากคำแนะนำของคนรู้จักในหมู่บ้านเดียวกัน
ตอนแรกเป็นโค้ชที่สวนผลไม้ สามปีหลังจากนั้น ซูเฮยหู่เปิดสำนักที่ซีกวน กวางตุ้ง สอนมวยเส้าหลิน ผู้คนยิ่งมามากขึ้นทุกวัน
ยิ่งทำให้ครูมวยที่สอนสายบู๊ตึ๊งในท้องที่นั่นไม่พอใจ ถึงกับไปก่อกวนถึงสำนัก จนถูกซูเฮ่ยหู่โค่น ชื่อเสียงเขาจึงยิ่งโด่งดังขึ้นไปอีก

Comment

Comment:

Tweet